Kursy języka niemieckiego

Nauka niemieckiego to teraz nic prostszego!

Intensywne kursy „Deutsch als Fremdsprache“- „Niemiecki dla obcokrajowców“ w Dortmundzie dla początkujących aż po kurs przygotowujący na studia wyższe.

Siedem razy do roku organizujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania. Każdy z kursów trwa siedem tygodni i obejmuje w sumie 196 godzin lekcyjnych. Poszczególne kursy odpowiadają następującym poziomom znajomości języka: A1 / A2 / B1 / B2/1 / B2/2 / C1

Małe, kilkuosobowe grupy umożliwiają szybkie postępy w nauce i zachęcają do aktywnego udziału w zajęciach poprzez częstą konwersację. Doświadczeni i wykwalifikowani nauczyciele zapewnią Państwu indywidualne wsparcie podczas nauki języka. Pracujemy przy zastosowaniu najnowszych podręczników i różnorodnych materiałów dydaktycznych i multimedialnych.

Koszt kursu obejmuje także udostępnienie materiałów naukowych.
Koszt siedmiu tygodni intensywnej nauki to € 475,00.

Terminy kursów wszystkich stopni zaawansowania w roku 2018:
08.01 - 23.02
26.02 - 13.04
16.04 - 08.06
11.06 - 27.07
30.07 - 14.09
17.09 - 02.11
05.11 - 21.12
 
Terminy kursów wszystkich stopni zaawansowania w roku 2019:
07.01 - 22.02
25.02 - 12.04
15.04 - 07.06
11.06 - 26.07
29.07 - 13.09
16.09 - 31.10
04.11 - 20.12

 

Szczegółowe informacje odnośnie harmonogramu kursów zamieszczone są w ulotce, którą można pobrać z naszej strony internetowej.

Przed zgłoszeniem udziału w kursie prosimy o wypełnienie testu sprawdzającego poziom znajomości języka obcego lub skonsultowanie się z naszym doradcą językowym.

W ramach jednorazowej prowizji za pośrednictwo w kwocie 50,00 € pomożemy chętnie w znalezieniu lokalu mieszkalnego na czas trwania kursu. Miesięczny czynsz waha się od € 250,00 do € 300,00 w zależności od wyposażenia mieszkania.

Kontakt:
Ehrengard Suliman
suliman@auslandsgesellschaft.de